GET READY FOR SUMMER! >

LIMITED OFFER! >

Chính sách hội viên

HBC mang lại hệ thống tích điểm đổi thưởng cho khách hàng đã sử dụng dịch vụ bất kỳ trong hệ sinh thái dịch vụ của HoaBinh-Group. Tích điểm thưởng áp dụng cho KH sử dụng tất cả các dịch vụ trong hệ sinh thái HBC:

Giá trị dịch vụ (trước VAT): 1.000 đồng = 1 điểm

Cơ cấu Hạng khách hàng:

  • Khách hàng thân thiết: dưới 10.000 điểm
  • Khách hàng Bạc: từ 10.000 điểm - dưới 100.000 điểm
  • Khách hàng Vàng: từ 100.000 – dưới 500.000 điểm
  • Khách hàng Bạch Kim: từ 500.000 điểm – dưới 1.000.000 điểm
  • Khách hàng Kim Cương: trên 1.000.000 điểm

Sau khi sử dụng dịch vụ của HBG, quý khách sẽ được mời làm thẻ HBC. Điểm thẻ sẽ được cập nhật theo ngân sách quý khách sử dụng dịch vụ của HBG. Hạng thẻ sẽ được tính theo số điểm của quý khách. Quý khách có thể dùng điểm để đổi vật phẩm thưởng hoặc voucher.

Hạng thẻ của quý khách vẫn sẽ được bảo lưu trong vòng 01 năm để đảm bảo quyền lợi cho quý khách và vẫn được áp dụng cơ chế quà tặng tương ứng với Hạng thẻ đó. Quá thời hạn, nếu quý khách không phát sinh sử dụng dịch vụ, Hạng thẻ sẽ tự động cập nhật tương ứng theo đúng mức điểm thưởng quý khách đang sở hữu trên hệ thống.

Hạn sử dụng Thẻ HBC: 02 năm và liên tục được lũy tiến 02 năm tiếp theo nếu Khách hàng phát sinh dịch vụ tại thời điểm đó.

(Ví dụ: Chị A lập mã thẻ HBC vào 4/2021 thì thẻ HBC gia hạn đến 4/2023, nếu đến 12/2021 khách có phát sinh DV đặt phòng KS thì thời hạn lũy tiến sẽ là 12/2023)